שטח

יבואן מקביל
יוקרהשטח
הייברידי/חשמלייוקרהשטח
SUVהייברידי/חשמלייוקרהשטח