שטח

יבואן מקביל
הייברידי/חשמלייוקרהשטח
SUVהייברידי/חשמלייוקרהשטח